שם פרטי תעודת זהות בן/בת תאריך לידה מקום לימודים כיתה
שם משפחה שם האב שם האם מס' בית רחוב ת.ד.
ישוב מיקוד טל' סלולרי אימייל

נבנה ע"י: חב"ד שעל אתר עיצוב: אורי אוריאן